‘Tapering stimuleert stroom naar high yield ETF's’


Het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de obligatie-aankopen af te bouwen, heeft vooralsnog weinig invloed op de vermogensstroom richting obligatie-ETF's, volgens Antoine Lesné van State Street. Wel is er meer animo voor high yield ETF's en ETF's met een lage rentegevoeligheid.
Antoine Lesné, State Street