‘Verhouding risico/rendement 
voor ABP vals dilemma’


ABP scherpt haar beleggingsbeleid aan. Aanleiding: rapporten over de klimaatcrisis die aantonen dat het sneller moet, en een achterban die vraagt daarop te handelen. Diane Griffioen, hoofd beleggingen, legt de complexe zoektocht naar maatschappelijk rendement uit in gesprek met Fondsnieuws.  
Diane Griffioen, ABP