‘Zelfs ontevreden klant stapt niet zomaar over’


Hoe ontevreden beleggende klanten bij hun huidige bank of vermogensbeheerder ook mogen zijn, overstappen doen ze niet zomaar.
Tjade Groot, Oxby

Dat stelt teamhoofd Tjade Groot van nieuwkomer Oxby Vermogensbeheer in een gesprek met Fondsnieuws.

Het spijt mij, maar weer voel ik mij geroepen om de lezer aanvullende informatie bij dit artikel over OXBY te geven. De tweede zin alleen al noodzaakt mij de lezer indringend te waarschuwen. OXBY zegt dat het zich o.a. richt op klanten die traditioneel vermogensbeheer te duur vinden. Laat mij niet lachen, als er één vermogensbeheerder duur is dan is dat OXBY wel. Ik neem u even mee in de berekening van de totale kosten. De kale beheervergoeding bedraagt 0,9% per jaar. Daarnaast vraagt OXBY 10% performancefee. Voor de meest offensieve portefeuille (als zij hun beloften qua rendement tenminste een beetje waarmaken) bedraagt dit 0,8% op jaarbasis. OXBY belegt daarbij actief en helaas heb ik niet de omloopsnelheid kunnen vinden, maar laten wij nu eens uitgaan (zeer zeker te laag) van 200%. De transactiekosten bedragen dan op jaarbasis 0,2%. De spreadkosten bedragen zeker 0,4% (SPDR hanteert verreweg de hoogste spreads en ik spreek uit ervaring). De totale kosten komen dan uit op 0,9% + 0,8% + 0,2% + 0,4% = 2,4%. Nee, ik kan de lezer verzekeren dat OXBY op zijn minst net zo duur is als de traditionele vermogensbeheerders. Belangrijker nog is of zij tegenover deze hoge kosten een goed rendement weten neer te zetten. Het verhaal wordt dan nog slechter. Ondanks hun ‘geweldig’ arsenaal aan beleggingsinstrumenten en veelbelovende technische analyses presteren ze ronduit slecht. Over de afgelopen 5 jaar zou het meest offensieve profiel een rendement hebben gerealiseerd van 61%. De gemiddelde belegger zal hiervan misschien onder de indruk zijn. Ik echter niet, want ik kijk slechts naar de markt. Een vermogensbeheerder die minimaal niet in de buurt van de markt presteert heeft eenvoudigweg voor haar klanten geen toegevoegde waarde, integendeel. De markt realiseerde (uitgaande van een wereldwijde spreiding) in deze periode een rendement van ruim 80%. Zo ken ik nog twee grote partijen die – met veel reclame- en marketinggeweld – ook hoog van de toren blazen, maar bijna net zo ondermaats presteren als OXBY. Waar ik het wel mee eens ben is de ervaring dat beleggers niet zo gemakkelijk bij hun bestaande bank of beheerder weggaan. Ik wijt dit aan de vrees dat vele bestaande beleggers bang zijn van de regen in de drup terecht te zullen komen. Een vrees die wat mij betreft geheel terecht is. De vermogensbeheermarkt is totaal verziekt en de sector bedient zich momenteel van veel nieuwe trucs. Er ligt een belangrijke taak voor de politiek en de toezichthouders om recente uitwassen met nieuwe wetgeving actief te gaan bestrijden. Minister Dijsselbloem heeft eerder laten zien dat hij bereid is zijn tanden in de financiële sector te zetten. Soms moet er een paar keer ‘gekauwd’ worden voordat de noten definitief gekraakt zijn. Peter van der Slikke, lid van de VEOV
petervanderslik...
Het is inderdaad jammer dat dit soort partijen nog steeds een platform krijgen op dit soort websites. Wij hebben met enige regelmaat portefeuilles gezien van Oxby en de aan Oxby gerelateerde bedrijven (Velthuyse en Mulden, Wijs & van Oostveen) en de beloofde lage kosten moet ik nog tegenkomen. Met alle logische gevolgen van dien. Ik vraag me hardop af welk belang Fondsnieuws (en vergelijkbare sites) nu eigenlijk dient? Die van de belegger of die van haar adverteerders? Echt inhoudelijke en baanbrekende artikelen heb ik in ieder geval nog nooit gelezen. Het niveau van een Journal of Indexes halen ze in ieder geval zeker niet. Herman Oeberius Kapteijn
oeberius@hotmail.com
Een misleidende advetorial ( dit hadden ze er wel boven moeten zetten ) Het is niet goed om te blijven zitten al je niet tevreden bent maar laat je door verschillende partijen goed informeren. Machiel Jimmink
machiel.jimmink...
Beste heren Van der Slikke, Kapteijn en Jimmink, Kritiek is vaak prima. Het kan bijdragen aan transparantie en het houdt de betrokkenen scherp. Uiteraard is het wel van belang om kritiek in de juiste context te plaatsten. Voordat ik inhoudelijk op de reacties reageer wil ik graag opmerken dat zowel de heer Van der Slikke als de heer Kapteijn maar ook de heer Jimmink naast criticasters allen een concurrerend bedrijf hebben. Op de eerste plaats is het belangrijk om alle suggesties over belangenverstrengeling met klem te weerleggen. De journalist heeft geheel op eigen initiatief, zonder enige link aan welk commercieel doel dan ook, dit artikel geschreven. Over de kosten van OXBY wil ik graag het volgende kwijt. OXBY heeft er bewust voor gekozen om een variabel deel in het kosten element te hanteren. Hiermee voorkomen wij ongewenste kostendruk als er in een slecht (beurs)jaar geen of zelfs negatief rendement wordt gemaakt. De vaste kosten van 0,9% is overigens inclusief bewaarloon en 21% BTW. Bij de kosten wordt er ook gesproken over een de spread van 0,4%. Onze ervaring is dat deze een stuk lager ligt. Maar dat kan goed te maken hebben met de omvang van de transacties die worden uit gehandeld. Op de laatste plaats nog een korte opmerking over rendement en de benchmark. OXBY streeft er niet naar om de benchmark te verslaan maar haalt graag zo veel mogelijk rendement met een beperkt risico. Doordat OXBY uitstapt bij ogenschijnlijk naderend onheil wordt het risico aanzienlijk gereduceerd. Bij OXBY Hoog (variant met het meeste risico) ligt het risico (de zgn. standaard deviatie) op ongeveer de helft van die van de aandelenmarktmarkt. Overigens betekent dit wel dat er soms rendement wordt misgelopen omdat er, zoals dan achteraf blijkt, voor “niets” is uitgestapt. Mocht een van de heren nog geïnteresseerd zijn in een verdere toelichting? U bent van harte welkom en ik nodig u daarvoor graag uit. U kunt mij altijd mailen of bellen via t.groot@oxby.nl of 020-555 0000. Tjade Groot Hoofd Team OXBY
Tjade Groot
Beste heer Groot, Dank voor uw uitvoerige reactie en dito toelichting. Wat uw eerste punt betreft, daarin heeft u helemaal gelijk. Ik vind het oprecht vervelend dat ik ongewild altijd de verdenking op mij laat voor het eigen belang te gaan. Om die reden heb ik onze bedrijfsnamen niet genoemd. Maar het is nu eenmaal zo dat verreweg de meeste mensen die werkzaam zijn in de financiële sector niet vrijuit hun kritiek kunnen geven. Er is vaak een commercieel belang dat dit 'ingewikkeld' maakt. Uw opmerking over de vermeende belangenverstrengeling aanvaard ik. Ben zelf ook weleens geïnterviewd en heb toen ervaren dat de betrokken journaliste zich zeer kritisch opstelde, veel meer dan ik daarvoor ooit had meegemaakt. Ik moest alles eerst bewijzen en pas daarna werd het voor waar aangenomen. Als u op dezelfde manier bent geïnterviewd dan snijdt uw opmerking zeker hout. Wat uw tarifering betreft merkt u op bewust voor een variabel deel te zijn gegaan. Ik ben daar om uiteenlopende redenen principieel op tegen, maar als u daar transparant over bent - en dat bent u - dan heb ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Maar in dat geval zou u in mijn ogen wel uw basisfee flink moeten verlagen. Nu incasseert u op langere termijn gemiddeld 1,7% en dat staat in mijn ogen niet in verhouding voor wat u ervoor doet.. Dat u dit - in mijn ogen erg hoge - tarief vraagt is uiteindelijk uw zaak, maar dan moet u zich niet afzetten tegen de traditionele vermogensbeheerders. Ik kan u verzekeren goed geïnformeerd te zijn en u daarom met enige grond melden dat uw tarief -zelfs in vergelijking met deze beheerders - aan de hoge kant is. Ja, en dan wordt het een 'knollen voor citroenen' verhaal. Met alle soorten van genoegen wil ik van u aannemen dat de spreadkosten voor u mogelijk wat lager uitvallen. U bent misschien qua volume groter dan wij (wij beschikken met onze beide bedrijven slechts over een volume van circa 400 miljoen euro) en hebben SPDR als index leverancier mede om deze reden uit ons beleggingsuniversum verwijderd. Maar zoals gezegd, wij zijn vrij en willen zorgvuldig kunnen zijn in het maken van onze keuzes en dat zonder in de weg te worden gezeten door al dan niet zichtbare commerciële belangen. Alleen potentiele partners die de toets der kritiek kunnen doorstaan, kunnen op onze klandizie rekenen. Heel eerlijk vind ik van u dat u erkent niet de ambitie te hebben de benchmark te willen verslaan, maar vooral tegen een lager risico de belegger een hoger rendement (dan sparen?) wilt bezorgen. U onderbouwt dit met het argument dat OXBY een substantieel lagere standaarddeviatie zou kennen dan uw concullega’s. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij uw standaarddeviatie gegevens - vanaf de begindatum van uw bedrijf - te verstrekken zodat ik kan nagaan in welke mate die gunstig afsteken tegen die van de benchmark? Terecht merkt u op - ik heb dat zelf ook al vastgesteld - dat u door uw strategie soms rendement misloopt omdat beleggers soms voor 'niets' zijn uitgestapt. Indexbeleggen en met enige regelmaat in- en uitstappen (wat u met behulp van technische analyse doet) is een vorm van ‘vloeken in de kerk’. Indexbeleggen beoogt beleggers juist een manier van beleggen aan te bieden die hen rust geeft en vrijwaart van het steeds weer in en uit moeten stappen. U jaagt in mijn ogen uw klanten daarmee onnodig op kosten en bezorgt hen in elk geval mede daardoor een zeer matig rendement. Met vriendelijke groet, Peter van der Slikke
petervanderslik...
Heren, heren toch, wat een commotie ;-) Het is goed te zien dat er zoveel mensen tijd hebben om in deze discussie tijd te steken. Van de heer Groot kan ik het mij voorstellen dat hij er de tijd voor neemt, want zijn uitlatingen in het artikel en zijn broodheer worden aangevallen. In zijn ogen onterecht. Van de heer Van der Slikke kan ik het mij ook voorstellen want hij heeft een reputatie van ontmaskeraar hoog te houden. Dat wordt hem door de traditionele wereld van banken en vermogensbeheerders niet in dank afgenomen zie http://925.nl/archief/2014/04/04/peter-van-der-slikke-geroyeerd-uit-wereld-haute-finance maar het lijkt me dat dat alleen maar een bevestiging is dat hij op het juiste pad zit. Overigens geef ik als advies mee niet tot de Pieter Lakeman van de financiële wereld te verworden omdat er dan uiteindelijk alleen nog optredens bij uitzendingen als rondom tien overblijven. Dus hou het feitelijk en zonder teveel emotie. Ik gaf al aan dat het mij goed doet dat collega’s de tijd nemen of hebben om deze discussie verder te voeren. Zoals die zonder twijfel bij diverse vermogensbeheerders en banken, misschien na aanleiding van dit artikel, weer zal worden gevoerd. Onder het genot van een broodje kaas en een glas melk want zo gewoon zijn de Nederlandse beheerders wel gebleven. Er worden overigens een viertal discussies door elkaar gevoerd; over de overstapbereidheid van beleggers richting nieuwe initiatieven als Oxby, Ophen, Sheriff.nu en andere wel of niet onafhankelijke labels. Daarnaast over kosten gemoeid met het beleggen, over de rendementen die wel of niet behaald worden en tenslotte de risico's die er met het beleggen gepaard gaan. Ik zal ze even kort behandelen en mijn mening geven: Overstapbereidheid; Ik denk dat het eerste argument van de heer Groot zeer tanende is. De (positief) emotionele band met een bank is al jarenlang sterk aan het afnemen en onderzoeken wijzen duidelijk uit dat er een grote bereidheid is om te veranderen van beleggingsadviseur of bank. Maar wat beleggers zeggen dat ze doen en daadwerkelijk doen is behoorlijk verschillend. Ik denk dat de overstapangst te maken heeft met een drietal zaken. Zoals de heer Van der Slikke terecht zegt, is angst voor het onbekende een behoorlijke drempel. Als je jarenlang behoorlijk mishandeld bent dan weet je in ieder geval door wie en wat. Naar een nieuwe partij overstappen om vervolgens daar weer mishandeld te worden is een grotere angst dan blijven waar je bent, en daarbij de bank heeft beloofd om het vanaf nu echt netjes te gaan doen….En ja, er zijn er ook een aantal die zich gegijzeld voelen i.v.m. kosten bij overboeken, andere financiële verplichtingen of de persoonlijke relatie met de beheerder die toch zo een aardig man of vrouw is en er uiteindelijk ook niks aan kan doen, toch? Daarnaast is de markt van vermogensbeheer en beleggen nog steeds erg ondoorzichtig. Kan iemand mij een goede onafhankelijke website of partij noemen die transparant en markt breed een goede vergelijking maakt. Fondsnieuws heeft laatst weer een zeer zwakke poging ondernomen maar ik ken ze verder niet. Tenslotte is marketingpower nog steeds doorslaggevend. Wie de kennelijk 4500 klanten bij Ophen ziet en de enorme Google en andere campagnes die dat heeft gekost dan zie je een duidelijke correlatie. Velthuyse & Mulder zijn in hun begin jaren hard gegroeid mede dankzij de marketingpower van Wijs & Van Oostveen en hun beleggingsblaadje. Briljante marketing die verder niets zegt over de kwaliteit van het vermogensbeheer. Alex kan ook aardig in de bus blazen en dus zie je daar de groei. Het is aan het veranderen, dankzij onder andere sociale media. En het zal nog harder gaan veranderen, maar het kost tijd. En meer tijd dan in andere sectoren waar de werking van social media, influencer marketing, online reputatie, reviews en content marketing al een veel grotere vlucht heeft genomen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de beleggers die er toe doen, veelal 45+ers zijn met een bedrijf of een beheer bv na verkoop. En deze groep is (privé) gemiddeld minder actief op sociale media. Maar dat verandert, langzaam, maar zeer zeker. Kosten; Tsja daar kan je vrij kort over zijn. Kosten gaan direct ten koste van het rendement. Lagere kosten zijn dus beter voor het rendement. Performance fee heeft in geen enkel onderzoek dat mij bekend is (maar ik sta open voor nieuwe bevindingen) een positief effect op het behaalde rendement. Alsof de chirurg zegt; nou meneer als u mij 10% meer betaalt als ik beide benen kan redden dan is de kans dat ik beide benen redt groter. Andersom zie je het overigens nooit bij vermogensbeheerders. Nou meneer als ik uw been niet kan redden dan knip ik er bij mezelf ook een paar tenen af. Want gedeelde smart is..... Een professional doet zijn werk zo goed mogelijk en niet beter als hij er meer voor betaald krijgt. Ik pleit er dan ook voor om rendement en ook de grote van het vermogen los te zien van de kosten die er in rekening worden gebracht. Zeker bij modelmatig beheer en modelportefeuilles is er geen enkele reden om de kosten van het beheer te koppelen aan de grote van het bedrag. En ik denk dat enkele van de kostenfetisjisten op dit forum daar nog wel een stapje te maken hebben. Rendement: Mijn stellige overtuiging is dat er geen overrendement te behalen is ten opzichte van het marktgemiddelde. Tenzij je meer informatie hebt en in veel gevallen is die informatie juridisch niet bruikbaar. Graag krijg ik het tegendeel onder ogen als iemand kennis heeft die ik nog niet bezit. Alle research en voorspellingen, alle wijzigingen in wegingen, zijn geheel nutteloos en slechts een vorm van marketing. De toverstok die bij de ene kwalitatief, bij de ander technisch en bij weer een ander astrologie heet werkt niet. Zelden op korte termijn en nooit op lange termijn. En ja als er 100.000 beginnen dan zal het zonder twijfel zijn dat er een vermogensbeheerder is die er na 20 jaar bovenuit steekt. En nog steeds zegt dat niets over het rendement in het aankomende jaar. Risico: Eigenlijk is dat de andere kant van rendement en kan je er dus ook vrijwel geen voorspellingen over doen. Behalve dat historisch bepaalde categorieën een bepaald risico met zicht hebben meegebracht. Behalve dat er een soort van lijn in te zien is of bepaalde type beleggingen meer of minder met elkaar correleren. Let op; ik zeg bewust niet 'samenhang' want die is er zelden. Kijk goed naar het risicoprofiel van de klant en doe niet te gek veel transacties en ga zeker niet voorspellen. Ik denk dat op alle vlakken er nog wel wat te leren en te verbeteren is door alle vermogensbeheerders. Maar de belangrijkste taak is om de klanten met feitelijke kennis te wapenen waarmee zij zich kritisch kunnen opstellen naar de dienstverleners. Pas dan zal er een trek op gang komen van dure slecht presterende banken en vermogensbeheerders naar goedkope en mede daardoor beter presterende dienstverleners. Lennard Sigling (kritisch, onafhankelijk adviseur op het gebied van strategie, marketing, en IT vraagstukken.)
Siggel
Geachte heer Sigling, ik ken u niet maar ben het nagenoeg geheel met u eens. Ik meende - zij het in iets andere bewoordingen - ongeveer hetzelfde te hebben gezegd. Heel fijn dat u onafhankelijk bent en dus 'onbelast' uw mening kunt geven. Op deze website zal ik binnenkort een praktijkgeval (en ik heb er inmiddels al een aantal) beschrijven en dan zult u met mij vaststellen dat het niet best gesteld is met de financiële sector. Het is eerlijk gezegd veel erger dan ik dacht en de AFM heeft een veel te positief beeld van de huidige situatie. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Dank voor uw aanvulling en daarmee bijdrage aan deze in mijn ogen zinvolle discussie. Ik nodig u uit een keer bij mij langs te komen, dan zal het mij niet zwaar vallen u rode oortjes te bezorgen. Met vriendelijke groet, Peter van der Slikke
petervanderslik...