ABN Amro: Beheerd vermogen stijgt met 9,7%


De private banking activiteiten van ABN Amro hebben in het eerste kwartaal de ‘client assets‘ zien toenemen met 9,7 procent, vooral als gevolg van de flink gestegen aandelenmarkten.

Eind maart bedroeg het totale vermogen onder beheer 209,0 miljard euro, tegen 190,6 miljard euro ultimo 2014.