ABN Amro: het renterisico gaat pijn doen


Sinds enkele weken zet ABN Amro in op drie rentestijgingen door de Amerikaanse Federal Reserve volgend jaar, nog eens drie in 2023 en twee in zowel 2024 als 2025. Flink boven marktconsensus. ‘Het renterisico gaat pijn doen’, aldus Ralph Wessels in een toelichting.
Ralph Wessels, ABN Amro

De chief investment strategist van ABN Amro verwacht daarnaast dat de rente op Amerikaanse tienjaarsobligaties eind volgend jaar op 2,6 procent ligt, zo stelt hij in een gesprek met Fondsnieuws.  

De reden voor de draai van ABN - eerder zat de bank onder marktconsensus wat betreft de renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve - is dat het derde “vakje” van de Fed onlangs is aangekruist. Wessels: ‘De Fed heeft drie zaken waar het naar kijkt. De inflatie moet op het streefdoel zitten, dat zit hij. De Fed moet het idee hebben dat de inflatie daar komende periode blijft, daar zit hij zelfs boven. En er moet volledige werkgelegenheid zijn. Daar zitten we heel dicht tegenaan.’

Dat er zo goed als volledige werkgelegenheid is in de Verenigde Staten, is volgens de strateeg enigszins onderschat door de markten. ‘In de zomer was het argument dat als Covid-19 voorbij was, mensen weer gingen werken. Dat als scholen weer open gingen, moeders weer gingen werken. Etcetera. Maar de banenrapporten van september en oktober hebben de krapte niet laten verdwijnen. Daarbij is meer dan een miljoen mensen in Amerika vervroegd met pensioen gegaan.’

Een afname van de werkloosheid, banengroei en een stijgend aantal openstaande vacatures, gecombineerd met onderzoeken die uitwijzen dat mensen nog altijd ontslag nemen en denken snel aan een andere baan te komen, geven ABN Amro de overtuiging dat er sprake is van volledige werkgelegenheid.

‘Oftewel: we voldoen aan de drie voorwaarden van de Fed om te beginnen met het verhogen van de rente’, concludeert Wessels. 

Effect op beleggingen

Een sneller verkrappende Fed zal zijn effect hebben op beleggingsportefeuilles, beaamt Wessels, vooral aan de obligatiezijde. ‘Je keek als belegger al vooral naar de risico-spread, het renterisico speelde je amper. Dat verhaal wordt alleen maar sterker met hogere rentes. Het renterisico gaat je pijn doen, en een deel van de risico-spread zal inkomen.’

Beleggers zullen dan kijken of ze nog verder kunnen opschuiven binnen de vastrentende categorie, verwacht hij. ‘Je werd binnen obligaties al van staatsleningen richting overige categorieën gedrukt. Met nog hogere staatsrentes wellicht nog meer.’

Zelf heeft ABN Amro de voorkeur voor de periferie binnen staatsobligaties, maar de bank kijkt ook naar hoog renderende obligaties, zoals high yield en emerging market debt. 

Over de risico’s van high yield zegt Wessels dat de default rate laag is, en dat de verwachting is dat dat nog wel even zo blijft. ‘Bedrijven liggen er gezond bij, door de enorme stimulans die er is geweest en vanwege de lage rente die hen de gelegenheid heeft gegeven om goedkoop te herfinancieren. Daarnaast verwachten we geen recessie. Als je dat niet verwacht, kun je nog steeds in high yield beleggen.’ 

Maar eigenlijk is de plek waar je rendement zoekt, wat ABN Amro betreft nog altijd aandelen, ook volgend jaar. Hoewel de bank wel meer volatiliteit voorspelt, net zoals gematigder rendementen over de hele linie. 

Loonprijsspiraal

Over de hoge inflatie, zegt Wessels dat dit ‘een echt Amerikaans probleem’ is. ‘Natuurlijk kwamen deze week ook hoge Europese cijfers, maar we denken dat die in januari alweer een stuk lager zijn door basiseffecten en gedurende het jaar verder richting het streefdoel gaan.’

Van het inflatiecijfer in de Verenigde Staten verwacht ABN Amro dat de hoofdinflatie, dus inclusief voedsel- en energieprijzen, nog gaat pieken op 7 procent. Voor de kerninflatie zet de bank in op 5 procent. Wessels: ‘We denken dat hij daarna wel gaat dalen, maar pas genormaliseerd is eind 2022, begin 2023. En dan zijn er natuurlijk nog risico’s dat het slechter uit gaat pakken.’

Eerder rekende de bank op een snellere piek van de inflatie, omdat het de hoogte vooral toeschreef aan basiseffecten. Maar de huidige hoge inflatie blijkt erg goederen gedreven te zijn. Wessels: 'En daar blijven we knelpunten zien, ook al gaan die afnemen.’

Tot slot wijst hij nog op een ander groot risico, dat kan ontstaan door de combinatie van een gedeeltelijke inhaalvraag en grote spaartegoeden. ‘Nu ligt de arbeidsmarkt nog dichtbij volledige werkgelegenheid is en is de bedrijvigheid in de dienstensector nog beneden trend. Maar als dat bóven trend groeit, doordat de economie volledig open gaat, dan komt daar het risico op een loonprijsspiraal. Een zelfversterkend effect voor langetermijninflatie.’

Toen Ralph Wessels onlangs op de Investment Outlook van Fondsnieuws deze voorspelling deed, stuitte hij op het ongeloof en een diametraal andere opvatting van de strategen van de andere grootbanken. Inmiddels heeft Fed-president Jerome Powell echter gezegt dat men de opvatting van tijdelijke inflatie ("transitory") voorlopig niet meer zal bezigen. 

Meer achtergronden op Fondsnieuws: