ABN Amro MP: zwartste scenario komt uit


ABN Amro MeesPierson heeft haar positie in aandelen zien dalen van licht overwogen naar neutraal door de val van de aandelenmarkten. En laat dat zo.
Ralph Wessels, ABN Amro

Dat schrijft de private bank in een asset allocatie update. ABN Amro MeesPierson heeft de afgelopen maand niet actief risico afgebouwd benadrukt de bank. En let erop dat de weging niet verder verschuift naar een onderwogen positie.

In een toelichting concludeert Ralph Wessels dat het zwartste scenario van de drie scenario's die de bank onlangs begin maart schetste - en destijds beoordeelde als minst aannemelijk - aan het uitkomen is. 'Een pandemie en een wereldwijde recessie', schrijft hij.  

Het zwaartepunt komt volgens het hoofd beleggingsstrategie te liggen in het tweede kwartaal, waarna de bedrijvigheid in het derde kwartaal automatisch herstelt. De bank verwacht daarna een 'sterk en duurzaam herstel' in 2021. Wessels: 'Hoe groot de economische neergang en de omvang van het herstel worden, is afhankelijk van de verspreiding van het virus en de termijn waarop een en ander onder controle is. We verwachten dat het marktsentiment zich op dezelfde wijze ontwikkelt.'

Staatsobligaties

De visie op aandelen houdt de bank op neutraal. Intussen blijft de private bank terughoudend over staatsobligaties en is het voorzichtig optimistisch over schuld uit opkomende markten. Hoewel ABN Amro MP ziet dat de obligatiemarkten worden onderscheund door de acties van centrale banken, signaleert het snel oplopende risicopremies op bedrijfsobligaties. 'Het is daarbij een punt van zorg dat er onvoldoende liquiditeit is. Dit is vooral het geval bij de riskantere obligatiesectoren zoals high yield-obligaties en EMD.'

Een extra probleem ziet de bank bij de verhandelbaarheid van investment-grade-obligatieleningen.

Meer achtergronden op Fondsnieuws: