ABN Amro verhoogt aandelenweging naar licht positief


ABN Amro heeft een wat sterkere voorkeur voor aandelen gekregen, waarbij de weging is verhoogd van neutraal naar licht positief. Daarnaast verkiest de private bank euro bedrijfsobligaties en schuld uit de opkomende landen boven Europese staatsleningen.
Ralph Wessels, ABN Amro

Als reden voor de verhoging van de aandelenweging noemt de recente correctie op de aandelenmarkten. Volgens ‘s lands grootste private bank is de uitbraak van het coronavirus daarvan de voornaamste oorzaak. De bank vindt die correctie niet verrassend, evenmin als het snelle herstel van de markten dat daarop volgde.