ABN Amro: Vermogen onder beheer groeit door


Het vermogen onder beheer van ABN Amro Private Banking is in het tweede kwartaal met ruim 3 procent gegroeid tot 176,4 miljard euro, vooral door de instroom van nieuw kapitaal.

Dit blijkt blijkt bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers van staatsbank ABN Amro.

Het valt mij op dat de ABN, net zoals andere instellingen, pochen met de groei van het vermogen terwijl de cijfers wijzen op een zeer teleurstellend beleggingsresultaat en ook op een behoorlijke uitstroom van kapitaal. Wat is het geval: De ABN spreekt over een beleggingsresultaat van ongeveer 1%. In de markt was een rendement van 3% tot 5% haalbaar (de benchmark). Bovendien zou de portefeuille, na de 1% stijging, 169,9 miljard moeten zijn wanneer er geen in- of uitstroom was geweest. Aangezien er slechts een netto toename was van 0,7 miljard en er wordt gesproken over een aanwas van 4,5 miljard was er dus ook sprake van een UITSTROOM VAN 3,8 MILJARD!En de klanten hebben in ieder geval rendement gemist.
maarten.van.tig... (niet gecontroleerd)
Naar 176,4 mrd van 170,6 mrd is volgens mij een stijging met 5,8 mrd. ABN Amro schrijft dit toe aan 4,5 mrd (netto) instoom + 1,6 mrd markt - 0,3 mrd (netto) desinvestering = 5,8 mrd. Deze som van ABN Amro klopt in elk geval als een bus.
anton.reijinga