ABN Amro: winstgroeiverwachting mogelijk naar -20%


De weg terug uit de lockdowns wordt trager en voorzichtiger bewandeld dan ABN Amro MeesPierson had ingeschat. Iedere week dat de lockdowns langer duren, zorgt volgens de bank voor lagere, verwachte economische groei en veroorzaakt een domino-effect aan negatieve gevolgen. De private bank houdt vast aan haar neutrale visie op aandelen en vreest voor de winstgroei-ontwikkeling.
Ralph Wessels