ABN-bestuurder Princen breekt lans voor bankiers


'Hoe voorkomen we dat bankiers hun verantwoordelijkheid voor de klant uitbesteden aan regels, wetten en toezicht en hoe zorgen we ervoor dat men blijft nadenken ten behoeve van de klant en dat men zich ook "empowered" voelt het goede te doen.'
Carolien Princen

Dat was de centrale boodschap die Carolien Princen, bestuurslid van ABN Amro, deze week ten gehore bracht tijdens de Meesterpreek in de Nieuwe Poort aan de Zuidas in Amsterdam.

Hierbij geeft een topvrouw of man uit bedrijfsleven of samenleving een filosofische overweging mee over thema's als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid.

Haar voordracht was interessant, omdat velen binnen de financiële sector zich belaagd voelen en ook tekort gedaan voelen door toezichthouders, wet- en regelgevers, media en samenleving. Princen brak in haar Meesterpreek een duidelijke lans voor het geven van vertrouwen aan de overgrote meerderheid van de bankiers die het goede beoogt.