'ABP is arrogant en regentesk'


De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) beschuldigt de besturen van het 

pensioenfonds ABP en zijn vermogensdochter APG van arrogant en regentesk optreden.

Dat schrijft NBP in een open brief.