ABP: tweede pensioenkorting in 2014


Ambtenarenfonds ABP gaat volgend jaar voor de tweede keer korten op de pensioenen, als de marktomstandigheden niet veranderen.

De tweede korting is naar verwachting 1,6 procent. In april voert het fonds de eerste korting van 0,5 procent door. Metaalfondsen PME en PMT hoeven geen tweede korting aan te kondigen, maar gaan in april wel pensioenverlagingen doorvoeren van respectievelijk 5,1 procent en 6,3 procent, iets lager dan aanvankelijk verwacht. Dat blijkt uit de cijfers van de fondsen.