Achmea IM haalt fiduciair mandaat PMA binnen


Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) heeft Achmea Investment Management aangesteld als haar fiduciair manager. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft ruim 26.000 actieve deelnemers en een belegd vermogen van 3,6 miljard euro.
Twan van Erp, Achmea Investment Management

Vanaf 1 juli gaat Achmea IM naast strategisch portefeuille-advies, de selectie en monitoring van externe managers, het integraal risicomanagement en MVB-dienstverlening verzorgen. Het fiduciair management van het bedrijfstakpensioenfonds werd eerder uitgevoerd door de eigen uitvoeringsorganisatie Appolaris.