Actiam Beursenquête: experts niet eerder zo somber


Beursexperts gaan er duidelijk van uit dat de economische impact van het coronavirus nog niet volledig in de koersen zit verwerkt. Tweederde van de ondervraagden denkt dat koersen gaan dalen.
Corné van Zeijl, Actiam


Dit blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl (foto), strateeg van Actiam. Deze enquête wordt uitgezet onder ruim 250 financiële experts. 73 experts beantwoordden deze maand de vragen.

Er is nog een latente impact die niet in de koersen zit verwerkt, namelijk "confilicts of interest". Ben Bernanke had heel erg last van dit meeslepende probleem of natuurverschijnsel (dat zich bij iedere crisis manifesteert) voor het beteugelen van 2008-2009 banken crisis ( zie zijn dikke 230 bladzijden report/briefing van financial crisis 2008-2009), de voorbeelden daarvan: economie versus gezondheid, op eigen benen versus solidariteit, democratie versus vrijheid van consumptie, bescherming versus immuniteit, jong versus oud enz.
hosseiniank@yah...