Actiam verandert universum Nederland-fondsen


Actiam past het beleggingsuniversum van haar Nederlandse aandelenfondsen aan. Het SNS Nederland Aandelenfonds kan voortaan in Europese aandelen beleggen. Corné van Zeijl stopt als fondsbeheerder.
Corné van Zeijl

De wijzigingen gelden ook voor het RZL Nederlands Aandelenfonds, dat beschikbaar is via verzekeringsproducten van Reaal en Zwitserleven.

Het SNS Nederland aandelenfonds wordt het SNS Europa aandelenfonds en het RZL Nederland Aandelenfonds wordt het RZL Europa Aandelenfonds.