Actief beleggen wél zinvol in inefficiënte markt


De aandelenmarkten van opkomende landen worden door de meeste beleggers per saldo juist wel als minder efficiënt getypeerd. Bovendien is passief beleggen in deze markten aanzienlijk duurder dan in de ontwikkelde markten van Europa en Amerika.
Lodewijk van der Kroft, Comgest
Welke onderzoek beter is om de prestaties van actief beheerde fondsen te meten hangt af van wat je wilt onderzoeken: - Als de vraag is of actieve fondsen hun eigen doelstelling realiseren (om beter te presteren dan de voor hen relevante index), dan geeft het S&P onderzoek antwoord op deze vraag. - Als de vraag is of actieve fondsen beter presteren dan indexfondsen die in hetzelfde universum beleggen, kijk dan naar het Morningstar onderzoek. Overigens laat het Morningstar onderzoek zien dat een meerderheid van de actief beheerde emerging markets en small caps fondsen minder presteert dan indexfondsen in dezelfde beleggingscategorie. ‘The Active/Passive Barometer finds that actively managed funds have generally underperformed their passive counterparts, especially over longer time horizons.’ De conclusie is dus hetzelfde als het S&P onderzoek (en andere onderzoeken). Alleen de maatgeving is anders. Maar dit is allemaal niet waar het in dit debat om te doen is. Dit debat gaat ook niet over de vraag of emerging markets efficiënt zijn of niet. Het gaat om de vraag of actief beheerde fondsen beter presteren in markten die als minder efficiënt bekend staan dan in markten die als efficiënt worden aangemerkt. Mijn stelling is dat het niet uitmaakt of een markt efficiënt is of niet. In beide gevallen presteren de meeste actieve beleggers slecht. En de mate waarin ze achterblijven is in efficiënte en niet efficiënte markten vergelijkbaar. Zoals uit beide onderzoeken blijkt. En andere onderzoeken eerder ook al hebben laten zien.
hmeesman