Adviseur verliest conflict met Gilissen


Private banker Cees Quirijns is in het ongelijk gesteld in zijn conflict met Theodoor Gilissen. Dat heeft het Hof bepaald. Volgens de rechter heeft Quirijns geen recht op een schadevergoeding, nadat hij om 'dringende redenen' ontslag heeft genomen.

Het Hof vindt dat hij zijn bezwaren tegen de handelwijze van Theodoor Gilissen, jegens zijn klant, de Brit Raman Dhir, intern eerst uitvoerig had moeten bespreken. Quirijns had moeten zeggen dat hij 'medewerking zou weigeren aan handelingen die hij onacceptabel vond'.

Theodoor Gilissen heeft daarom niet onrechtmatig gehandeld jegens hem en hoeft hem geen schadevergoedingen te betalen.