AF Advisors: duurzame regels - realisme of idealisme?


Informatie over de duurzaamheid van beleggingen wordt aan Europese regels onderworpen met de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dit nieuwe pakket regels stelt beleggers in staat om beter geïnformeerde keuzes te maken in duurzame beleggingsproposities. Een dergelijke standaardisatie is een welkome ontwikkeling, maar tegelijkertijd moet gewaakt worden voor een overdaad aan informatie.
Anne Kuijken, AF Advisors