AF Advisors: professionaliseer waardering alternatives


Alternatieve beleggingen stellen niet alleen specifieke eisen aan de beleggers en de beleggingsprocessen, ook de processen en systemen in de backoffice moeten hierop worden aangepast en doorontwikkeld. Op dit vlak is er een hoop verbeterd in de afgelopen jaren. Er is echter onvoldoende vooruitgang geboekt ten aanzien van een onafhankelijke externe waardering.
Alexander Hofstad, AF Advisors

Alexander Hofstad (foto), consultant bij AF Advisors, beschrijft de stand van zaken en wat er nodig is voor een verdere professionalisering van de vastlegging, administratie en waardering van alternatieve beleggingen.