AF Advisors: succesvol switchen van fiduciair manager 


Voor zowel een fiduciair manager als een pensioenfonds is de overstap naar een andere fiduciair manager een complex, kostbaar en tijdrovend traject. De impact op alle betrokken partijen is groot. Hoe zorg je voor de grootste kans op een succesvolle overstap en maak je een goede start met een vruchtbare relatie?
Saskia Leonard, AF Advisors