AFM in 2020: meer toezicht op kapitaalmarkten


De Autoriteit Financiële Markten gaat in 2020 nauwlettender toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt, met behulp van extra transactiedata waar de toezichthouder de beschikking over heeft.
AFM