AFM: Beleggingsreclame moet evenwichtig zijn


Reclames over beleggingsproducten moeten een evenwichtig beeld geven van de voor- en nadelen van een product. Eventuele risico’s moeten expliciet worden benoemd en de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet duidelijk zijn.

Nu lijkt het in reclame-uitingen vaak of een product is goedgekeurd door de AFM. Dat klopt niet, stelt de toezichthouder. 'De AFM kijkt uitsluitend naar de begrijpelijkheid, volledigheid en consistentie van de informatie in het prospectus en dus bijvoorbeeld niet naar de kwaliteit van het product.'