AFM bezorgd om verwevenheid banken en fondsen


De financiële sector in Nederland is fors. Asset management en vermogensbeheer beslaan het grootste deel. De AFM richtte een aparte divisie op voor toezicht op de toekomstbestendigheid. Een gesprek.
Tanya Pieters-Gorissen

Er is een verschuiving van bankfinanciering naar marktfinanciering zichtbaar. Daarnaast is er een trend gaande in de richting van de individualisering van pensioenen en mogelijk ook van zorguitgaven’, vertelt voormalig advocaat effectenrecht Tanya Pieters-Gorissen die aan het hoofd staat van de nieuwe AFM-afdeling belast met toezicht op fondshuizen en vermogensbeheerders.

‘In dat verband wint de sector nog meer aan belang. De toekomstbestendigheid is daarom heel belangrijk. Dit was reden er meer op te focussen.’