AFM hekelt kostenrapportages pensioenfondsen


Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte (vermogensbeheer)kosten. Tot dat oordeel komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een analyse van 166 jaarverslagen.
AFM, hoofdkantoor Amsterdam