AFM: Lage rente kan stabiliteit in gevaar brengen


De lage rente is een van de belangrijke post-crisis ontwikkelingen in de financiële sector. Tegelijkertijd is het ook een risico dat de stabiliteit van de sector in gevaar kan brengen.
AFM-bestuurder Gerben Everts