AFM-leidraad stelt actieve managers teleur


Aanbieders van actieve fondsen zijn teleurgesteld door de 'Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant', die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gepubliceerd. 

De AFM zou de leidraad mede hebben gebaseerd op een eigen literatuurstudie, die door delen van de sector als 'eenzijdig en niet volledig' wordt gekwalificeerd.

De tijdsdruk verklaren deze partijen uit het feit dat minister De Jager van Financiën volgend jaar met een wetsontwerp komt om banken en vermogensbeheerders vergaande eisen op te leggen. Onder meer wil hij het bestaande provisiemodel verbieden.