AFM: sector, beheers de uitbestedingsrisico's beter


Van de beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders in Nederland besteedt 78 procent 'kritieke werkzaamheden' uit. Op zich is daar geen bezwaar tegen, maar als de mate en de schaal van de uitbesteding toeneemt - zoals sectorbreed het geval is - dan moet ook de beheersing in lijn met dat risico toenemen.
Tanya Pieters-Gorissen, AFM