AFM: sector heeft SFDR-richtlijn onvoldoende opgepakt


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt vraagtekens bij (sub)fondsen die van hun fondsbeheerders het predicaat 'duurzame ecologische of sociale kenmerken te promoten' hebben meegekregen, of 'duurzame beleggingen tot doel hebben'. De toezichthouder twijfelt of deze zelfkwalificatie op basis van de verschafte informatie wel de lading dekt.
Tanya Pieters-Gorissen, AFM