AFM start consultatie over definitie 'incident'


Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten vraagt fondshuizen en andere financiële instellingen te reageren op een conceptbeleidsregel over het melden van incidenten. Het gaat de toezichthouder vooral om de invulling van het begrip incident.
AFM

De Wet op het financieel toezicht schrijft voor dat financiële ondernemingen incidenten 'onverwijld' moeten melden bij de AFM.