AFM stelt GFH-paraplufonds gedeeltelijk open


Het eerder door de AFM gesloten GFH-paraplufonds van Today's Tomorrow is gesplitst in liquide en illiquide beleggingen. Dit is nadrukkelijk een tussenstap in de afwikkeling van het fonds. Voor wat betreft de liquide beleggingen is in- en uitstrappen nu weer mogelijk.