AFM: Verankering klantbelang duurt te lang


Financiële instellingen zijn nog altijd onvoldoende intrinsiek gemotiveerd om verbeteringen door te voeren ten behoeve van de klant, zo heeft Merel van Vroonhoven, voorzitter van de toezichthouder, gezegd bij de toelichting op het jaarverslag.
Merel van Vroonhoven, AFM

De AFM ziet wel verbeteringen, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Van Vroonhoven vindt dat de toezichthouder zelf een niet-onbelangrijke rol speelt bij het verankeren van het centraal stellen van het klantbelang.