AFM: Vermogensbeheerder kent klant niet goed genoeg


Hoewel vooruitgang wordt geboekt, kennen beleggingsondernemingen hun klanten nog altijd niet goed genoeg. Wel scoren de grootbanken beter dan zelfstandige vermogensbeheerders. Voor de partijen die hun klanten het slechtst kennen, is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een handhavingstraject gestart.

Regelmatig onderzoekt de toezichthouder de kwaliteit van de dienstverlening bij beleggingsondernemingen. Bij de grootbanken, private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen wordt gekeken naar de mate waarin zij hun klant kennen zodat zij ze kunnen voorzien van passend advies of goed beheer.