AFM: Voor 85 procent advies, is ook advies


Veel partijen zijn huiverig over te gaan tot online advies. Ze willen wel ‘guidance’ geven aan execution only-klanten, maar stoppen waar zij denken dat het advies wordt.
Job Dijkstra, AFM

In de wet staat dat je in een execution only-omgeving mag helpen bij het komen tot een risicoprofiel en een asset allocatie, maar dat het je zodra je producten gaat aanraden ‘advies’ wordt.

‘Maar in de praktijk zal dit door klanten anders worden ervaren en door ons en ook door de rechter daarom ook anders worden uitgelegd.’