AFM: Voortgang centraal stellen klant stagneert


Banken en verzekeraars werken hard aan het centraler stellen van de klant. Dit is echter een taai proces. Extra stappen zijn nodig. De voortgang stagneert.

Dit blijkt uit het meest recente Klantbelang Dashboard van de de AFM en een rapport over hoever banken en verzekeraars zijn met het centraler stellen van de klant.