AFM vreest verschraling door provisieverbod


De AFM vreest dat de afschaffing van de provisies een verschraling brengt van het dienstenaanbod. Dat schrijft de toezichthouder in het jaarverslag over 2011.

'Het risico bestaat dat consumenten worden afgeschrikt omdat zij hun adviseur direct moeten betalen. Zij kunnen diensten betrekken bij aanbieders die alleen hun eigen producten aanbieden. Deze ontwikkeling zou een verschraling van de dienstverlening tot gevolg kunnen hebben.'