AFM ziet hiaten in naleving nieuwe beleggingsregels EU


Beleggingsondernemingen voldoen nog niet volledig aan de nieuwe Europese beleggingsregels die begin januari 2018 zijn ingevoerd. Partijen die alleen zaken doen met professionele beleggers ontbreekt het nog aan transparantie over de transactiekosten en er moet beter worden getoetst of bepaalde beleggingsinstrumenten wel geschikt zijn voor die beleggers.
AFM