Alliantie met Rabo legt grote ambities BlackRock bloot


BlackRock heeft een doorbraak gerealiseerd met de toekenning door Rabobank van het fiduciair beheer van een deel van haar beheerde vermogen. De coöperatieve bank is daarmee de eerste wholesale relatie in Europa die voor een dergelijke institutionele oplossing kiest. Het legt de grote ambities bloot die BlackRock op dit terrein heeft.
Monique Donders, BlackRock