AllianzGI: ECB houdt beleid donderdag ongewijzigd


De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar beleid deze week nog niet aanpassen, verwacht Franck Dixmier, hoofd vastrentende beleggingen bij vermogensbeheerder Allianz Global Investors.
Franck Dixmier

De komende dagen vergadert het bestuur van de ECB in Frankfurt. Donderdag zal om 13:45 uur het rentebesluit bekend worden gemaakt, gevolgd door een persconferentie om 14:30 uur. 

Eens, met de verkiezingen voor de boeg zou ECB met staart tussen de benen haar weg geruisloos bewandelen.
hosseiniank@yah...