AllianzGI: Fed verdient pluim voor verhogen rente


Ondanks de sneeuwstorm die het oosten van de Verenigde Staten teistert, komt de Federal Reserve dinsdag en woensdag gewoon bijeen. De algemene verwachting is dat de rente wordt verhoogd.
Franck Dixmier, Allianz GI

De Fed-bestuurders vergaderen deze dagen in Washington. Aan het eind van de vergadering komen ze naar buiten met het rentebesluit en een toelichting.