'Amerika zal het meest lijden onder handelsoorlog'


Uiteindelijk is het Amerika die het meest te lijden zal hebben van een handelsoorlog met China. Als Chinese techbedrijven hun grondstoffen uit andere regio's halen dan uit Amerika, zullen Amerikaanse techbedrijven in de knel komen.
President Trump en president Xi-Jinping

Deze oorlog gaat over wie zich de economische supermacht mag noemen in de nabij toekomst en het is veel complexer en heftiger dan kortetermijnresolutie, dat zien we o.a. in de belemmeringen die de uitrol van 5G netwerk en de daarbijbehorende belangen raken, waarbij de wereldwijde industriële vraag nog langer uitblijft.
hosseiniank@yah...