Amundi Nederland krijgt een adviesraad


Amundi Nederland heeft een adviesraad geformeerd, die als klankbord opereert voor de Nederlandse organisatie van deze Franse asset manager.
Christian Pellis, Amundi

Christian Pellis (foto), die bij Amundi Asset Management verantwoordelijk is voor het wereldwijde distributiebeleid, zegt dat de rationale achter een dergelijke adviesraad is dat de wereld van het (fonds)beleggen thans zeer snel verandert en men zich wil blijven voeden met de kennis en ervaring van mensen die hun voelsprieten breed in de sector hebben en kunnen bogen op een lange staat van dienst.