Analyse: is dit een maas in het Europees paspoort?


InsingerGilissen stopt als zelfstandige bank, zo maakte eigenaar Quintet recent bekend. Het is opmerkelijk nieuws - voor een uit de 18e eeuw stammende bank -, maar het is geen verrassend nieuws: in heel Europa neemt het aantal zelfstandige dochters af. Die trend gaat gepaard met vragen waarop noch regelgeving, noch jurisprudentie een antwoord heeft.
Hoofdkantoor ECB, Frankfurt