Analyse: 'Politieke trends bedreigen marktoptimisme'


Huidige internationale politieke trends vergroten de kans op een gedaanteverwisseling van investeerder en beleggers: van stieren naar beren.
Andy Langenkamp

"If we cannot end now our differences, at least we can make the world safe for diversity."

John F. Kennedy (10 juni 1963)

Vijfenvijftig jaar geleden zag JFK al dat een geheel liberaal-democratische wereld er (voorlopig) niet in zat. Hij wilde in elk geval zeker stellen dat plaats was voor zowel liberale democratieën als andere vormen van bestuur. Na de Koude Oorlog ontstond even de euforische gedachte dat kapitalistische democratie niet te stoppen was. Deze overtuiging is (vooralsnog) gelogenstraft.