Angst voor wereldwijde deflatie neemt toe


De nervositeit op de financiële markten, die vorige week manifest werd met forse wereldwijde koersdalingen, heeft onder meer te maken met groeiende angst voor het uiteenspatten van een mogelijk wereldwijde bubbel. Het effect zou een deflatoire klap kunnen zijn.
Beursvloer Wall Street

In analyses en onderzoeksrapporten wordt erop gewezen dat centrale banken in reactie op de systeemcrisis van 2008 een Keynesiaans beleid hebben gevoerd van monetaire verruiming en extreem lage rentes. Hierdoor zijn assetprijzen wereldwijd fors gestegen en hebben beleggers deels schuld aangewend om marktposities te financieren.