Antwoord op mandaten: niet-genoteerde shareclasses


Een alternatief voor het aanbieden van mandaten die gebruikt kunnen worden in fund of mandates, zoals ABN Amro die heeft, is het oprichten van niet-beursgenoteerde shareclasses van in Nederland gevestigde aandelenfondsen.
Rutger-Jan Leewens, Kempen CM

Door shareclasses niet te noteren aan de beurs, heb je zelf in de hand welke partijen kunnen instappen, vertelt directeur wholesale-distributie Rutger-Jan Leewens van Kempen Capital Management. Zo kun je dus bijvoorbeeld een instapdrempel opwerpen. Het idee hierachter is dat je partijen die met veel geld instappen, een goedkopere shareclass kunt bieden dan het standaard retailfonds. 

In feite gaat het dus om een soort institutionele fondsklassen, zoals die al bestaan van Luxemburgse fondsen.