APG: Italiaans uitgavenplan verlangt extra alertheid


De contouren van het uitgavenplan van de Italiaanse regering, leiden bij pensioenbeleggers tot verhoogde alertheid. Krikt de regering de uitgaven volgens plan flink op, dan verkleint dat de kans dat beleggers aan het einde van de rit hun geld terugkrijgen.
Kim Liu