Arrest zet deur open voor teruggave dividendbelasting


Duizenden buitenlandse beleggingsfondsen vragen dividendbelasting terug die Nederlandse bedrijven hebben ingehouden en afgedragen. Europese houdbaarheid van dividendbelasting was voor kabinet argument om de heffing op winstuitkeringen aan aandeelhouders af te schaffen. Arresten van het Europees Hof duiden op strijdigheid met het vrije verkeer van kapitaal binnen de EU.
Belasting