Asset managers zetten kaarten op Europa


Steeds meer vermogensbeheerders vergroten hun blootstelling aan Europese aandelen. Ze zien de eerste tekenen van economisch herstel als startschot voor een inhaalrace ten opzichte van de Verenigde Staten, waar de beurzen eerder dit jaar recordstanden lieten zien.

Veelzeggend is de houding van Amerikaanse beleggers. Aan het einde van 2008 begonnen ze per saldo Europese aandelen te verkopen, zo berekende Goldman Sachs, een trend die — uitgezonderd een kleine opleving in 2010 — tot het einde van 2012 doorzette.