Assetallocatie: klimmen tegen muur van zorgen


Aandelen zijn in de beleggingsmix van fondshuizen nog altijd favoriet, al neemt dit jaar het aantal partijen dat overwogen is in deze beleggingscategorie sterk af. Het ECB-beleid en de groei in China zijn de grootste onzekere factoren.

'In tegenstelling tot veel andere partijen zien wij geen signalen die duiden op een ophanden zijnde recessie', zegt Matthew Peron, wereldwijd hoofd aandelen bij Northern Trust Asset Management.