Assetmanagers: diepe onzekerheid tegemoet


We gaan een periode van diepe economische, financiële en politieke onzekerheid tegemoet. Want er is geen duidelijke visie op de implicaties van een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Dat is de afdronk van assetmanagers in een eerste reactie op de uitslag van het Britse referendum, waarin een meerderheid van 52 procent vóór een vertrek uit de Europese Unie heeft gestemd.

Toby Nangle, hoofd asset allocatie van Columbia Threadneedle Investments:

'Wij anticiperen op een verlaging van de Britse rente, een stijging van de obligatiemarkten. We zien een risico voor Europese risicovolle assets en een daling van de groei in Groot-Brittannië. Waarderingen zullen hard geraakt worden door de diepe onzekerheid over de politieke spanningen, meer dan dat het nu rechtstreeks effect heeft op de winstcijfers van bedrijven.'

Paras Anand, hoofd Europese aandelen van Fidelity:

'De uitkomst van het Britse referendum komt voor de valuta- en aandelenmarkten als een verrassing. Het resultaat zal tot politieke onzekerheid leiden en tot volatiliteit in de markten. Dergelijke gebeurtenissen hebben een beperkte impact op bedrijven op de langere termijn. De gevolgen van dit referendum op de Britse en Europese economie is moeilijk in te schatten, maar een daling van valuta zal de concurrentiekracht van export-georiënteerde sectoren vergroten en zal de bereidheid tot binnenlandse investeringen verhogen.'

Stefan Kreuzkamp, CIO Deutsche Asset Management:

'In de komende maanden verwachten we kapitaaluitstroom dat het Britse pond tegenover de dollar verder onder druk zal zetten. De euro zal waarschijnlijk zwak blijven. Risico-aversie zal Britse en andere andelenmarkten omlaag sturen. De onzekerheid zal op Britse aandelen blijven drukken en de economische groei ondermijnen, totdat er duidelijk ontstaat over het post-EU handelsregime. Vooral machinebouw, transportproducten, chemicaliën, mineralen, verzekeringen en financiële services zullen met name kwetsbaar zijn, gelet op hun hoge exposure naar de Europese Unie. De Britse rente zal moeten stijgen, mogelijk naar een niveau boven de Amerikaanse, De langere termijn-impact buiten het Verenigd Koninkrijk zal beperkt zijn.' 

Philippe Waechter, hoofdeconoom Natixis Asset Management:

'Op korte termijn zal er op het economisch terrein niet zoveel gebeuren. Maar de verwachtingen zullen dramatisch veranderen en dat heeft impact op de markten. Centrale banken kunnen niet aan de zijlijn blijven staan en moeten interveniëren. De wereldwijde groei is niet sterk genoeg om deze schok op te vangen. Net zoals tijdens de 2008/2009 crisis zullen centrale banken liquiditeit in de financiële markten pompen.'

Bill O'Neill, hoofd van het Britse kantoor van UBS Wealth Management:

'Westminster, Brussel, de Bank of England en de ECB komen onder onmiddellijke en zeer grote druk te staan om de markten te kalmeren. Maar de markten zullen niet wachten. Ze zijn een "kortingsmachine" en zullen overreageren en later gaan nadenken.'

Rick Lacaille, chief investment officer van State Street:

'Hoewel de uitkomst op korte termijn directe consequenties heeft voor financiële markten zal men op de lange termijn vooral bezorgd zijn over de impact die deze uitkomst zal hebben op andere nationalistische en protectionistische bewegingen in Europa en de rest van de wereld. Nationalistische partijen zullen volgend jaar een prominente rol spelen bij de Franse en Duitse verkiezingen. Een vertrek van het VK zal verdere gevolgen hebben voor bijvoorbeeld handel, arbeidsmobiliteit, en buitenlandse investeringen.'

Mohamed El-Erian, economische adviseur van Allianz:

'De kunstmatig-gestegen financiële markten waren kwetsbaar voor zowel politieke onrust als voor een ongeluk op de markten. Brexit zou deze twee risico's nu tot werkelijkheid kunnen laten worden.'  

Eric Lonergan, multi-asset manager, M&G Investments:

'De heftigste reactie laat op dit moment het Britse pond zien. Die staat 10 procent lager ten opzichte van de dollar dan gisteren. Ook is er een vlucht naar veilige valuta als de yen en de Zwitserse franc te zien.  We weten nog niet wat de Amerikaanse beurzen gaan doen, maar tot nu toe is de verwachting dat we hier voornamelijk met een Britse en Europese aangelegenheid te maken hebben. We verwachten dat de beurzen in Europa en het VK zo'n 5 tot 10 procent zullen dalen. Belangrijker dan wat er vandaag gebeurt is echter hoe de situatie er over een maand of een jaar uitziet.'

Léon Cornelissen, hoofdeconoom Robeco:

'De uitslag laat een smalle marge zien, zodat het niet automatisch betekent dat Groot-Brittannië de Europese Unie zal verlaten, omdat het aan de Britse regering is om op basis van artikel 50 van het verdrag van Lissabon een echtscheidingsproces te beginnen. Gelet op het feit dat de meerderheid van het Britse parlement pro-Europa is en bovendien soeverein, valt niet uit te sluiten dat er parlementsverkiezingen volgen. In de tussentijd houdt de onzekerheid aan en zal Groot-Brittannië waarschijnlijk zijn triple-A rating verliezen.'